THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 3
Số lượt truy cập: 944242
QUANG CÁO
Thời khóa biểu khối MGB 05/11/2017 5:41:02 CH

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1

CHỦ ĐỀ LỚP HỌC CỦA BÉ

Thời gian thực hiện từ ngày 21-25/8/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học hoặc khám phá xã hội

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2

CHỦ ĐỀ LỚP HỌC CỦA BÉ

Thời gian thực hiện từ ngày 28/8 -1/9/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học/khám phá xã hội

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3

CHỦ ĐỀ LỚP HỌC CỦA BÉ

Thời gian thực hiện từ ngày 4-8/9/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

 Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Văn học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4

CHỦ ĐỀ TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện từ ngày 11-15/9/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

 Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học( KPXH)

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Thơ ( Chuyện)

5

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

                                        

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5

CHỦ ĐỀ CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện từ ngày 18-22/9/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học( khám phá xã hội)

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

 Thơ( chuyện)

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6

CHỦ ĐỀ CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện từ ngày 25-29/9/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

 Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

 Khám phá khoa học

( khám phá xã hội)

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 

Chuyện(Thơ)

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7

CHỦ ĐỀ VUI TẾT TRUNG THU

Thời gian thực hiện từ ngày 2-6/10/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

 Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

( khám phá xã hội)

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  ngôn ngữ:

 Làm quen thơ (chuyện)

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8

CHỦ ĐỀ TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH

Thời gian thực hiện từ ngày 9-13/10/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học( khám phá xã hội)

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  ngôn ngữ:

Làm quen thơ (chuyện)

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: 

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9

CHỦ ĐỀ NGÔI NHÀ CỦA BÉ

Thời gian thực hiện từ ngày 16-20/10/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Làm quen thơ( Chuyện)

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: 

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10

CHỦ ĐỀ NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện từ ngày 23-27/10/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

 Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học (Khám phá xã hội)

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

 Văn học

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11

CHỦ ĐỀ NHU CẦU GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện từ ngày 30/10-3/11/2017

(Bắt đầu thực hiện thời khóa biểu mới)

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Làm quen thơ( chuyện)

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

  Âm nhạc

                                                        

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12

CHỦ ĐỀ NHU CẦU GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện từ ngày 6-10/11/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Làm quen thơ( chuyện)

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13

CHỦ ĐỀ NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO

Thời gian thực hiện từ ngày 13-17/11/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  ngôn ngữ:

Làm quen thơ(chuyện)

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

  Âm nhạc

                                                        

 

KHÓA BIỂU TUẦN 14

CHỦ ĐỀ CHA MẸ BÉ LÀM NGHỀ GÌ

Thời gian thực hiện từ ngày 20-24/11/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Làm quen chuyên(thơ)

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: 

Âm nhạc

                                                        

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15

CHỦ ĐỀ NGHỀ XÂY DỰNG

Thời gian thực hiện từ ngày 27/11-1/12/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Văn học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: 

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16

CHỦ ĐỀ NGHỀ BÁC SỸ

Thời gian thực hiện từ ngày 4-8/12/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Làm quen thơ(chuyện)

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: 

Âm nhạc

                     

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17

CHỦ ĐỀ NGHỀ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện từ ngày 11-15/12/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Tạo Hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Chuyện(thơ)

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18

CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện từ ngày 25-29/12/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

 Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Làm quen thơ( chuyện)

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19

CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Thời gian thực hiện từ ngày 1-5/1/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20

CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thời gian thực hiện từ ngày 8-12/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21

CHỦ ĐỀ CÔN TRÙNG

Thời gian thực hiện từ ngày 15-19/1/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

 Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Chuyện( thơ)

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22

CHỦ ĐỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thời gian thực hiện từ ngày 29/1-2/2/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23

CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN

Thời gian thực hiện từ ngày 5-9/2/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

 Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Làm quen thơ( chuyện)

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24

CHỦ ĐỀ CÂY XANH

Thời gian thực hiện từ ngày 26/2-2/3/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  ngôn ngữ:

Làm quen thơ( chuyên)

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25

CHỦ ĐỀ NGÀY HỘI 8/3

Thời gian thực hiện từ ngày 5-9/3/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất:

Thể dục

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26

CHỦ ĐỀ MỘT SỐ LOẠI HOA

Thời gian thực hiện từ ngày 12/3-16/3/2017

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Tạo hình

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Chuyện( thơ)

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27

CHỦ ĐỀ MỘT SỐ LOẠI RAU

Thời gian thực hiện từ ngày 19/3-23/3/17

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chât

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

 Chuyện( thơ)

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28

CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thời gian thực hiện từ ngày 26/3-30/3

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Tạo hình

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Chyện(thơ

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29

CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Thời gian thực hiện từ ngày 2/4-6/4/17

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30

CHỦ ĐỀ LUẬT LỆ GIAO THÔNG

Thời gian thực hiện từ ngày 9-13/4/17

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31

CHỦ ĐỀ NƯỚC

Thời gian thực hiện từ ngày 16-20/4/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

 Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức:

 Làm quen với toán

6

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32

CHỦ ĐỀ THỜI TIẾT MÙA HÈ

Thời gian thực hiện từ ngày 23-27/4/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất

3

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Tạo hình

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức :

 Toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33

CHỦ ĐỀ TRANG PHỤC MÙA HÈ

Thời gian thực hiện từ ngày 30/4-4/5/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức :

 Toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34

CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG-ĐẤT NƯỚC

Thời gian thực hiện từ ngày 7-11/5/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

 Tạo hình

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức :

 Toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35

CHỦ ĐỀ BÁC HỒ VỚI CÁC CHÁU THIẾU NHI

Thời gian thực hiện từ ngày 14-18/5/2018

Thứ

Lĩnh vực phát triển

2

Lĩnh vực phát triển thể chất

3

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

Khám phá khoa học

4

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

5

Lĩnh vực phát triển  nhận thức :

Toán

6

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

 

Hoàng Thị Thảo
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn