THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 8
Số lượt truy cập: 823092
QUANG CÁO
Thực đơn mẫu giáo và nhà trẻ 10/22/2019 2:05:01 AM

THỰC ĐƠN 

( Từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

10h30-

11h30

Cơm

Thịt bò kho trứng cút

Thịt bò xào cà rốt

Canh: Tôm nấu bầu

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Tôm rim

 

Canh:Cua nấu rau

Cơm

Thịt bò hầm bí đỏ

Thịt bò xào giá

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Thịt rim lạc

 

Canh:Cá nấu canh chua

Cơm

Thịt bò xào mộc nhĩ cà rốt

Cá kho

 

Canh:Thịt bò nấu rau

BỮA PHỤ

14h30-

15h

 

Bún thịt bò

 

Cháo gạo thịt bò

 

Cháo bột mỳ thịt vịt

 

Sữa bột

 

Miến nấu thịt gà

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

9h50-

10h50

Cơm

Thịt kho trứng cút

Canh: Tôm nấu bầu

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh:Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Canh:Cá nấu canh chua

Cơm

Thịt bò xào mộc nhĩ cà rốt

Canh: Thịt bò nấu rau

BỮA PHỤ

13h30-14h

 

Chuối

 

Bánh

 

Quýt

 

Sữa bột

 

Chuối

 

BỮA CHIỀU

14h50-

15h50

 

 

Cháo gạo thịt bò

Cơm

Trứng chiên

Canh: Thịt bò nấu rau

 

 

 

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

Cơm

Cá kho

Canh: Cá nấu bí đao

 

 

Miến nấu thịt gà

       Phụ trách chuyên môn                                        Người lên thực đơn

 

 

 

         Nguyễn Thị Nhì                                               Hồ Thị Hà Giang

THỰC ĐƠN

( Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

10h30-

11h30

Cơm

Thịt bò hầm rau củ

Thịt bò xào cà rốt

 

Canh:Thịt bò nấu rau

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Thịt lợn rim

 

 

Canh:Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Thịt bò xào giá

 

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Trứng chiên

 

Thịt bò hầm bí đỏ

 

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Thịt bò xào thập cẩm

Cá kho

 

 

Canh: Tôm nấu bí đao

BỮA PHỤ

14h30-

15h

 

Cháo bột mỳ thịt vịt

 

Sữa bột

 

    Bún thịt bò

 

Sữa bột

 

Miến nấu thịt gà

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

9h50-

10h50

Cơm

Thịt bò hầm rau củ   

Canh:Thịt bò nấu rau

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Trứng chiên

 

Canh:Cua nấu rau

Cơm

Thịt bò xào thập cẩm

Canh: Tôm nấu bí đao

BỮA PHỤ

13h30-14h

 

Chuối

 

Sữa bột

 

Quýt

 

Sữa bột

 

Chuối

 

BỮA CHIỀU

14h50-

15h50

 

 

Cháo bột mỳ thịt vịt

 

Cơm

Trứng chiên

Canh:Hến nấu dưa chua

 

 

 

 

Cháo gạo thịt bò

Cơm

Cá kho

Canh:Tôm nấu mướp ngọt

 

 

Miến nấu thịt gà

       Phụ trách chuyên môn                                       Người lên thực đơn

 

      

 

            Nguyễn Thị Nhì                                       Trương Thị Thùy Dương

  

THỰC ĐƠN 

( Từ ngày 2/9 đến ngày 6/9/2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

10h30-

11h30

Cơm

Thịt bò hầm bí đỏ

Thịt bò xào giá

 

Canh: Cua nấu rau

 Cơm

Cá sốt cà chua

 

Thịt bò xào lá lốt

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Thịt bò kho trứng cút

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Tôm rim

 

Canh: Tôm nấu bầu

Cơm

Cá kho

 

Thịt bò xào mộc nhĩ cà rốt

Canh: Thịt bò nấu rau

BỮA PHỤ

14h30-

15h

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

 

Sữa bột

 

Bún thịt bò

 

Sữa bột

 

Miến nấu thịt gà

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

9h50-

10h50

Cơm

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Canh: Tôm nấu bầu

Cơm

Cá kho

 

Canh: Thịt bò  nấu rau

BỮA PHỤ

13h30-14h

 

Bánh

 

Sữa bột

 

Quýt

 

Sữa bột

 

Chuối

 

BỮA CHIỀU

14h50-

15h50

 

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

Cơm

Trứng chiên

Canh: Thịt bò nấu rau

 

 

 

 

Cháo bột gạo nấu thịt bò

Cơm

Cá kho

Canh: Hến nấu dưa chua

 

 

Miến nấu thịt gà

       Phụ trách chuyên môn                                              Người lên thực đơn

 

 

          Nguyễn Thị Nhì                                                      Hồ Thị Hà Giang

THỰC ĐƠN

( Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9/2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

10h30-

11h30

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Thịt bò xào giá

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Trứng chiên

 

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá kho

 

Thịt bò xào thập cẩm

 Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Thịt bò hầm rau củ

Canh: Thịt bò nấu rau ngót

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Thịt bò xào lá lốt

Canh: Hến nấu bầu

BỮA PHỤ

14h30-

15h

 

Miến nấu thịt gà

 

Sữa bột

 

    Bún thịt bò

 

Sữa bột

 

Cháo bột mỳ thịt vịt

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

9h50-

10h50

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Trứng chiên

 

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá kho

 

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Canh: Thịt bò nấu rau

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Canh: Hến nấu bầu

BỮA PHỤ

13h30-14h

 

Chuối

 

Sữa bột

 

Quýt

 

Sữa bột

 

Bánh

 

BỮA CHIỀU

14h50-

15h50

 

 

Miến nấu thịt gà

 

Cơm

Cá kho

Canh:Tôm nấu mướp ngọt

 

 

Cháo gạo thịt bò

 Cơm

Trứng chiên

Canh: Cá nấu canh chua

 

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

       Phụ trách chuyên môn                                             Người lên thực đơn

 

      

 

            Nguyễn Thị Nhì                                        Trương Thị Thùy Dương 

 

THỰC ĐƠN 

( Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

10h30-

11h30

Cơm

Thịt bò hầm bí đỏ

Thịt bò xào giá

 

Canh: Cua nấu rau

 Cơm

Cá sốt cà chua

 

Thịt bò xào lá lốt

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Thịt bò kho trứng cút

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Tôm rim

 

Canh: Tôm nấu bầu

Cơm

Cá kho

 

Thịt bò xào mộc nhĩ cà rốt

Canh: Thịt bò nấu rau

BỮA PHỤ

14h30-

15h

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

 

Sữa bột

 

Bún thịt bò

 

Sữa bột

 

Miến nấu thịt gà

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

9h50-

10h50

Cơm

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Canh: Tôm nấu bầu

Cơm

Cá kho

 

Canh: Thịt bò  nấu rau

BỮA PHỤ

13h30-14h

 

Bánh

 

Sữa bột

 

Quýt

 

Sữa bột

 

Chuối

 

BỮA CHIỀU

14h50-

15h50

 

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

Cơm

Trứng chiên

Canh: Thịt bò nấu rau

 

 

 

 

Cháo bột gạo nấu thịt bò

Cơm

Cá kho

Canh: Hến nấu dưa chua

 

 

Miến nấu thịt gà

       Phụ trách chuyên môn                                         Người lên thực đơn

 

 

          Nguyễn Thị Nhì                                                   Hồ Thị Hà Giang

 

THỰC ĐƠN

( Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

10h30-

11h30

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Thịt bò xào giá

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Trứng chiên

 

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá kho

 

Thịt bò xào thập cẩm

 Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Thịt bò hầm rau củ

Canh: Thịt bò nấu rau ngót

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Thịt bò xào lá lốt

Canh: Hến nấu bầu

BỮA PHỤ

14h30-

15h

 

Miến nấu thịt gà

 

Sữa bột

 

    Bún thịt bò

 

Sữa bột

 

Cháo bột mỳ thịt vịt

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

9h50-

10h50

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Trứng chiên

 

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá kho

 

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Canh: Thịt bò nấu rau

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Canh: Hến nấu bầu

BỮA PHỤ

13h30-14h

 

Chuối

 

Sữa bột

 

Quýt

 

Sữa bột

 

Bánh

 

BỮA CHIỀU

14h50-

15h50

 

 

Miến nấu thịt gà

 

Cơm

Cá kho

Canh:Tôm nấu mướp ngọt

 

 

Cháo gạo thịt bò

 Cơm

Trứng chiên

Canh: Cá nấu canh chua

 

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

       Phụ trách chuyên môn                                             Người lên thực đơn


      

 

            Nguyễn Thị Nhì                                         Trương Thị Thùy Dương 

 

THỰC ĐƠN 

( Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

10h30-

11h30

Cơm

Thịt bò hầm bí đỏ

Thịt bò xào giá

 

Canh: Cua nấu rau

 Cơm

Cá sốt cà chua

 

Thịt bò xào lá lốt

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Thịt bò kho trứng cút

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Tôm rim

 

Canh: Tôm nấu bầu

Cơm

Cá kho

 

Thịt bò xào mộc nhĩ cà rốt

Canh: Thịt bò nấu rau

BỮA PHỤ

14h30-

15h

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

 

Sữa bột

 

Bún thịt bò

 

Sữa bột

 

Miến nấu thịt gà

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

9h50-

10h50

Cơm

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Canh: Tôm nấu bầu

Cơm

Cá kho

 

Canh: Thịt bò  nấu rau

BỮA PHỤ

13h30-14h

 

Bánh

 

Sữa bột

 

Quýt

 

Sữa bột

 

Chuối

 

BỮA CHIỀU

14h50-

15h50

 

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

Cơm

Trứng chiên

Canh: Thịt bò nấu rau

 

 

 

 

Cháo bột gạo nấu thịt bò

Cơm

Cá kho

Canh: Hến nấu dưa chua

 

 

Miến nấu thịt gà

       Phụ trách chuyên môn                                              Người lên thực đơn

 

 

          Nguyễn Thị Nhì                                                       Hồ Thị Hà Giang 

THỰC ĐƠN

( Từ ngày 07/ 10 đến ngày 11/ 10 /2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

10h30-

11h30

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Thịt bò xào giá

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Trứng chiên

 

Thịt bò hầm bí đỏ

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá kho

 

Thịt bò xào thập cẩm

 Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Thịt bò hầm rau củ

Canh: Thịt bò nấu rau ngót

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Thịt bò xào lá lốt

Canh: Hến nấu bầu

BỮA PHỤ

14h30-

15h

 

Miến nấu thịt gà

 

Sữa bột

 

    Bún thịt bò

 

Sữa bột

 

Cháo bột mỳ thịt vịt

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

9h50-

10h50

Cơm

Thịt bò kho đậu phụ

Canh: Cá nấu canh chua

Cơm

Trứng chiên

 

Canh: Cua nấu rau

Cơm

Cá kho

 

Canh: Tôm nấu bí đao

Cơm

Thịt lợn rim

 

Canh: Thịt bò nấu rau

Cơm

Cá sốt cà chua

 

Canh: Hến nấu bầu

BỮA PHỤ

13h30-14h

 

Chuối

 

Sữa bột

 

Quýt

 

Sữa bột

 

Bánh

 

BỮA CHIỀU

14h50-

15h50

 

 

Miến nấu thịt gà

 

Cơm

Cá kho

Canh:Tôm nấu mướp ngọt

 

 

Cháo gạo thịt bò

 Cơm

Trứng chiên

Canh: Cá nấu canh chua

 

 

Cháo bột mỳ nấu thịt vịt

       Phụ trách chuyên môn                                      Người lên thực đơn

 

      

 

            Nguyễn Thị Nhì                                            Trương Thị Thùy Dương 

THỰC ĐƠN

( Từ ngày 14/ 10 đến ngày 18/10/2019)

*MẪU GIÁO

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

BỮA TRƯA

 

Cơm

Thịt lợn hầm lạc, bí đỏ

Súp lơ, cà rốt xào thịt bò

Canh: Cua đồng nấu rau cải ngọt

Cơm

Cá cam sốt cà chua

Đậu côve, cà rốt thịt lợn xào

Canh: Xương bò hầm chuối xanh

Cơm

Thịt bò nin cà rốt, khoai tây

Củ cải, cà rốt xào thịt lợn

Canh: Tôm nấu rau ngót

Cơm

Tôm rim thịt

 

Bắp cải xào thịt bò

Canh: Xương lợn hầm bí đao

 

Cơm

 Thịt lợn kho trứng cút

Bí đao xào thịt vịt

Canh: Tép nấu rau tập tàng

BỮA PHỤ

 

 

Cháo gạo đậu xanh nấu xương bò

 

Sữa bột

 

Miến nấu thịt gà

 

Sữa bột

 

Xôi đậu xanh

*NHÀ TRẺ

 

BỮA TRƯA

 

Cơm

Thịt lợn hầm lạc, bí đỏ

Súp lơ, cà rốt xào thịt bò

 

Canh: Cua đồng nấu rau cải ngọt

Cơm

Cá cam sốt cà chua

Đậu côve, cà rốt thịt lợn xào

Canh: Xương bò hầm chuối xanh

Cơm

Thịt bò nin cà rốt, khoai tây

Củ cải, cà rốt xào thịt lợn

Canh: Tôm nấu rau ngót

Cơm

Tôm rim thịt

 

Bắp cải xào thịt bò

Canh: Xương lợn hầm bí đao

 

Cơm

 Thịt lợn kho trứng cút

Bí đao xào thịt vịt

Canh: Tép nấu rau tập tàng

BỮA PHỤ

 

Sữa bột

 

Chuối

 

Sữa bột

 

Quýt

 

Sữa bột

 

BỮA CHIỀU

 

 

 

Cháo gạo đậu xanh nấu xương bò

Cơm

Trứng chiên thịt lợn

Canh: Cua nấu rau cải ngọt

 

 

 

 

Miến nấu thịt gà

Cơm

Cá cam sốt cà chua

 

Canh: Cua nấu rau tập tàng

 

 

Cháo gạo nấu lươn

     Phụ trách chuyên môn                                            Người lên thực đơn

 

 

          Nguyễn Thị Nhì                                                    Hồ Thị Hà Giang

Bếp bán trú
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn