THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 1153147
QUANG CÁO
Trường mầm non Dương Thuỷ

Địa chỉ: Xã Dương Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:  0523959627                http: mnduongthuy.edu.vn

Hiệu trưởng:         Trần Thị Hồng Thắm.

Trường mầm non Dương Thuỷ đi lên và phát triển

T trung tâm huyn L Thu đến vi mnh đt Dương Thu không xa v phía Đông - Bc, là mt vùng trung du bán sơn đa chy dài theo phía t ngn dc sông Đâu giang dài 7km được chia thành 2 vùng sinh thái tình hình kinh tế xã nhà còn nhiu khó khăn.Thế nhưng, hàng năm c đến dp k nim Quc khánh 2/9 trên dng sông đâu giang din ra l hi đua thuyn do đa phương t chc và đây cũng chính là l hi truyn thng ca xã nhà.

Dương Thu là mnh đt giàu truyn thng hiếu hc t xưa đến nay. Trong thi k gian kh chng M cu nước giáo dc ca Dương Thu đã tng là ngn c đu ca ngành giáo dc toàn Min Bc.

Trường Mm non Dương Thu thành lp năm 1989. giáo dc mm non được xem như là đa con út ra đi mun màng trong s nghip giáo dc xã nhà. Cơ s vt cht ban đu cũn hết sc sơ sài, tm b, các lp hc 100% là phòng mượn, nhà thôn khong cách gia các lp xa trường có 5 khu vc các khu vc cách trung tâm 3 km. Khu vc Đông thin, Nam Thin dân cư thưa tht, sng men theo trin đi, vic đi li không thun li. Ngược li khu vc Bình minh là vùng thp lũ thường xuyên b ngp úng các cháu phi nghĩ hc thường xuyên vào mùa mưu, đi ngũ giáo viên mng, trình đ chuyên môn còn hn chế, bao khó khăn vt vã lúc y c tưởng chng không biết lúc nào thay đi. Thế nhưng, nhng tm gương đã biết vượt khó như Cô Tho; Cô Nga; Cô Khơi vv, Hiu trưởng đu tiên là cô: Lê Th Hi là người đã gây dng nên phong trào mm non nơi đây. Ph huynh nhn thc được tm quan trng ca vic chăm sóc, giáo dc con em, s quan tâm ca tng chi b, thôn thy được vai trò, trách nhim giáo dc con em mình cùng vi quá trình phát trin ca nn giáo dc. Nhng năm gn đây dưới s lãnh đo ca Đảng, đi sng ca nhân dân xã nhà được ci thin. Lãnh đo đa phương, ph huynh hết sc quan tâm đến s nghip giáo dc xã nhà cùng vi s đoàn kết lòng yêu ngh, mến tr các cô giáo nơi đây đy nhit huyết chân tình, s năng đng, sáng to ca tp th và đi ngũ lãnh đo chi b bám sát các ch trương ca ngành, đa phương s quan tâm ca Phòng GD&ĐT L Thu. Qua quá trình thành lp cho đến nay Trường mm non Dương Thy đó tng bước trưởng thành trên quê hương Dương Thu.

Trong nhng năm qua, Mm non Dương Thy đã xây dng cho mình mt v trí trong lòng ca nhân dân xã nhà và được các cp, các ngành ghi nhn. đây, các cháu được hot đng mt cách tích cc, bước đu nhn biết nhng kiến thc khoa hc, cùng s phát trin trí tu, ngôn ng và k năng giao tiếp xã hi. Để có được kết qu như ngày hôm nay, nhà trường nhn được rt nhiu s quan tâm, chia s ca các cp lãnh đo ca các ban ngành đa phương, huyn, tnh. S ch đo sâu sát ca Phòng giáo dc, s phi hp cht ch ca cha m hc sinh nên cơ s vt cht ca nhà trường ngày càng được tăng trưởng đáp ng yêu cu chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dc các cháu. Năm hc 2012 - 2013 trường đó phn đu và xây dng thành công trường đt chun quc gia mc đ I.

Năm hc 2003 - 2004 Trường mm non Dương Thu 6 lp. Trường có 7 cán b và giáo viên. Thc hin chương trình 26 tun. Qúa trình thc hin đi mi chương trình giáo dc mm non cùng vi h thng giáo dc bc hc huyn nhà.

Xác đnh được nhim v trng tâm chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dc các cháu la tui t 3 đến 5 tui và tr nhà tr t 24->36 thng”. Chi b và ban giám hiu nhà trường cùng các t chc công đoàn, chi đoàn luôn cùng phi hp mt cách nhp nhàng, tp trung xây dng các loi kế hoch ngay t đu năm hc.  

          Trong nhng năm qua được s quan tâm lónh đo, ch đo ca s, PGD &ĐT. Cùng vi s n lc ca nhà trường đến nay tp th CBCNV nhà trường  đó khng ngng pht trin  vng mnh v s lượng và cht lượng. 

Vi mc tiêu Tr em hôm nay - Thế gii ngày mai Các cháu được nuôi dưỡng, dy d, vui chơi trong môi trường đy đ tin nghi sinh hot và hc tp an toàn. Nh có đi mi công tác qun lý ph hp vi tình hình thc tế đ nâng cao cht lượng GD. Trường Mm non Dương Thy luôn phn đu là trường Mm non sut xc, phát trin vng chc trong tng bước đi ca mình.      

Trong các năm hc qua nhà trường đó tri qua bao khó khăn vt v tp th giáo viên đã cùng nhau đoàn kết phn đu đ nhà trường đi lên và hoàn thành tt nhim v qua tng năm hc. 

Đơn v trường mm non Dương Thu đã trưởng thành và đt được nhng thành tích đáng phn khi. Năm hc 2019-2020 Trường đt tp th lao đng tiên tiến. Cht lượng, s lượng đi ngũ đã có nhng chuyn biến ln. Cht lượng phong trào mi nhn có s tiến b r rt c th:

Năm hc 2003-2004: Hi thi Bé tp làm ni tr cp cm đt gii nhì.

Năm hc 2004-2005: Hi thi giáo viên dy gii cp huyn có 1 đ/c tham gia và đt giáo viên dy gii.

Năm hc 2007-2008: Hi thi Bé vi an toàn giao thông đt gi nhì cp cm

Năm hc 2009-2010: Hi thi văn ngh chào mng 20/11 đã đt gii khuyến khích.

Năm hc 2010-2011: Hi thi Cô chế biến gii đt gii cp huyn và gii ba cp tnh.

Năm hc 2011-2013: Hi thi T làm đ dùng đ chơi bng nguyên vt liu sn có đa phương Có 2 giáo viên tham 1 giáo viên gia đt gii khuyến khích và 1giáo viên đt gii ba cp huyn; và tham gia hi thi cp tnh 1 giáo viên đt gii cp tnh,

Năm hc 2013-2014: Hi Thi Bé khéo tay cp huyên có 3 cháu tham gia. 1 cháu đt gii 3 và 2 cháu đt Bé khéo tay Cp huyn. Tp th đt gii khuyến khích. ngoài ra còn tham gia các phong trào văn hoá văn ngh do ngành và đoàn th đa phương t chc có kết qu và cht lượng tt.

Năm hc 2014-2015: Hi thi “Xây dng môi trường “Xanh, sch, đp, an toàn và hiu qu” đt gii 3 cp huyn. Hi thi “Giáo viên dy gii” có 2 giáo viên đt GVDG hi thi cp huyn.

Năm hc 2015-2016: Hi thi Xây dng môi trường Xanh, sch, đp, an toàn và hiu qu cp cm. Hi thi Giáo viên t làm đ dùng đ chơi t nguyên vt liu sn có đa phương cp trường có 20 giáo viên tham gia kết qu 01 đ/c đt gii nht, 02 đ/c đt gii nhì, 01 đ/c đt gii ba, 06 đ/c đt gii khuyến khích.

Năm hc 2016-2017: Hi thi Giáo viên dy gii cp huyn có 3 giáo viên tham gia trong đó 01 giáo viên đt gii khuyến khích, 02 cháu đt GVDG cp huyn. Hi thi Ngày hi ca bé” cp cm đt gii nhì, cp huyn đt gii khuyến khích.

Năm hc 2017-2018: Hi thi Giáo viên dy gii cp huyn có 3 giáo viên tham gia trong đó 01 giáo viên đt gii khuyến khích, 02 cháu đt GVDG cp huyn. Hi thi Xây dng môi trường giáo dc ly tr làm trung tâm cp huyn đt gii khuyến khích.

 Năm hc 2018-2019: Hi thi Em hát dân ca Hò khoan L Thy xếp th 11. Hi thi Giáo viên dy gii có 4/4 giáo viên đt giáo viên dy gii cp huyn.

Nhng kết qu đt được dù rt khiêm tn nhưng cũng đã khơi dy phong trào, đng viên được tp th sư phm nhà trường luôn n lc phn đu vươn lên. Phong trào thi đua dy tt, hc tt rt sôi ni, nhiu hot đng dy và hc, t chc các hi thi, văn hoá văn ngh thu hút nhiu t chc, ban ngành và lc lượng ph huynh tham gia đa phương ghi nhn.

 Không dng li nhng g đó đt được, tp th cán b, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm phn đu đem li nhng g tt đp nht cho các cháu, đ nhng mm non tương lai được sng trong môi trường giáo dc thân thin.

Xây dng mô hình trường mm non cht lượng cao đang là mc tiêu đ đi ngũ cán b giáo viên trường Mm non Dương Thy, L Thy hướng ti. Trong đó, nhà trường luôn quan tâm xây dng đi ngũ cán b có phm cht đo đc tt, yêu ngh mến tr, tt c đu có trình đ trên chun, đ năng lc đ t chc mi hot đng giáo dc, giúp tr phát trin toàn din. Hin nay, trường có 10 nhóm lp, 8 lp mu giáo và 2 nhóm tr. 100% nhóm lp thc hin chương trình giáo dc mm non mi. Tng s CB,GV,NV 31 người, 03 cán b qun lý, trong đó s giáo viên đt trên chun có 30/31 đng chí, còn li đu đó đt trình đ chun. Vi đi ngũ cán b giáo viên có trình đ chuyên môn, nhà trường đã xây dng kế hoch giáo dc theo tng năm, nhn mnh vào vic cung cp cho tr nhng kiến thc, k năng thích hp. Không nhng thế nhà trường luôn  quan tõm vic thc hin an toàn tuyt đi cho các cháu v sc khe, tâm lý và s hn nhin trong sng ca tr thơ. Các cháu thông minh, tâm hn trong sáng, đoàn kết thân ái, t tin, biết thc hin kế hoch riêng ca mình, chun b tht tt v sc khe, tâm thế và nhng kiến thc cn thiết đ các cháu vng bước vào trường tiu hc. 

Áp dng có chn lc và khoa hc nhng thành tu nghiên cu, kết hp vi thc tin giáo dc.

Xây dng đi ngũ cán b, nhân viên và giáo viên có chuyên môn vng vàng,  ý thc v ngh nghip kiên đnh, nhit tình, yêu tr, phm cht đo đc tt và có sc khe tt, thân ái đoàn kết, môi trường sư phm tt. 

Thc hin ti ưu công tác phi hp gia gia đình và nhà trường trong nhim v nuôi và chăm sóc các cháu.      

Đảm bo hài hòa gia nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dc, phù hp vi s phát trin tâm sinh lý ca tr; giúp tr phát trin cơ th cân đi khe mnh, nhanh nhn.

Dy cho các cháu hình thành phong cách sinh hot ngoan - l đ - thân ái - t tin và có kh năng sáng to, biết la chn và biết thc hin kế hoch riêng ca mình, thích đi hc, yêu trường mến bn. Phát hin bi dưỡng năng khiếu ca tr đ tr phát trin toàn din v Trí - Đức - Th - M. 

Đối vi các cháu 5 tui: Nhà trường đt chun PCGDMNT5T qua hàng năm.

          Trường Mm non Dương Thy đó thc hin thành công mc tiêu giáo dc tin hc đường (tui trước tiu hc) đó chun b  tt cho tr 5 tui v tâm thế, v sc khe và mt s kiến thc cn thiết, đc bit quan trng là phương pháp dy cho tr nâng cao kh năng tp trung, phát trin trí tư­ng t­ượng và hình thành phong cch sng tt trong môi trường tp th cho tr. Các cháu khi bước vào lp 1 đu có phong cách t tin, thông minh, nhanh nhn và khe mnh.  

Ngoài ra, các cô còn to cho các cháu s gn gũi, gn bó vi thiên nhiên trong các gi hc v môi trường xung quang, t chc cho bé và cô trong các hôi thi hi din  nhm nâng cao hiu biết và to điu kin cho cháu tìm tòi, khám phá nhng điu mi m trong cuc sng. Tr có quyn đưa ra nhng quyết đnh có ý nghĩa trong các hot đng. Tr được hot đng phong phú, tham gia các cuc đàm thoi vi bn và tp trí tò mò ca chúng. Các bé được theo dõi s hướng dn, tr li các câu hi ca giáo viên to s hng thú ca tr v s vt trong môi trường xung quanh, trong các hot đng và chương trình hc, h thng giáo dc mm non cht lượng theo yêu cu. Hiu qu v đu tư và phù hp vi điu kin thc tế ca đa phương. Chương trình này đã và đang thc hin thành công. Nhm thc hin ch chương xã hi hóa giáo dc ca đt nước trong giai đon phát trin hin nay.

Trường Mm non Dương Thy không nhng ch làm tt công tác nuôi dy các cháu trường mà cũn rt thành công trong công tác phi hp cht ch vi ph huynh và tư vn cho ph huynh nhng kinh nghim nuôi - dy - chăm sóc các cháu nhà, công tác này đã phát trin có hiu qu đc bit trong nhng năm qua, đó to thành mt vòng tròn khép kín gia gia đình và nhà trường. Hot đng này được thc hin bng nhiu hình thc như: Thông qua nhng trang thông tin hàng ngày trên bng thông báo và góc trao đi kinh nghim vi ph huynh trong trường. Gia đinh được tư vn thường xuyên v kh năng, hng thú, s thích ca các cháu. Thông tin v s tiến b ca mi tr được chia s hàng ngày vi cha m. Có các cơ hi tham gia nâng cao k năng làm cha m đ đóng góp ý kiến vào chính sách và chương trình ca nhà trường cũng như mc tiêu giáo dc cho con em h. Nhm giúp các cháu hình thành k năng sng, tăng cường giáo dc l giáo đi vi tr, nhà trường phát đng mi cô giáo luôn mu mc làm gương tt mi lúc mi nơi đi vi tr, cô là người bn thân thiết, luôn gn gũi khích l s c gng ca tr. Nhà trường còn đc bit quan tâm đến chế đ dinh dưỡng, chăm sóc ba ăn hàng ngày, đm bo an toàn, hp v sinh. Đồng thi, nhà trường luôn chú trng đến vic t chc các hot đng ngày l, ngày hi, các cuc thi đ to cho các cháu tâm thế phn khi thúc đy lòng nhit huyết thêm yêu ngành, yêu ngh khi đến trườngMt khác, đ giúp tr s năng đng, t tin, s phát trin hài hòa v th cht và tinh thn, mi cán b giáo viên đã không ngng hc hi, rèn luyn k năng ca bn thân, và tích lũy kinh nghim.Trong nhng năm qua cht lượng đào to ca nhà trường ngày càng cao. Liên tc trong nhng năm gn đây, dưới s ch đo ca Chi b, Ban giám hiu kết hp vi công đoàn, đoàn thanh niên cùng xây dng .... đt danh hiu Trường tiên tiến cp huyn; Công đoàn trường vng mnh xut sc. Bng s năng đng, sáng to ca Ban giám hiu, s n lc c gng ca cán b, giáo viên, đi ngũ nhà giáo ngày càng vng vàng v chuyên môn nghip v, tâm huyết vi s nghip trng người. Vì vy, hàng năm, s lượng cán b giáo viên đt danh hiu chiến sĩ thi đ