THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 10
Số lượt truy cập: 1044800
QUANG CÁO
CHỈ THỊ: VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN 18/04/2019 9:55:57 SA
Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, gần đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng, dẫn đến những cái chết thương tâm của nhiều trẻ em, học sinh, gây tổn thất đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Thực hiện Công điện số 641/CĐ-TTg ngày 15/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn học sinh đuối nước tại sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối vi các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành Trung ương về công tác này đến các cấp quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, ban đại diện cha mẹ học sinh và các em học sinh. Phi hợp với các cơ quan truyn thông đy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình và cộng đng về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước vào các hoạt động của trường, lớp, Đoàn, Đội; khuyến cáo học sinh không tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bo vệ sinh; sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở và những nơi nguy him khác.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sở, ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh và an toàn cho học sinh.

- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí hợp lý, đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội để tổ chức dạy bơi cho học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng phòng, chng tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

- Tham mưu, đề xuất địa phương lắp đặt hệ thống các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao có thể xảy ra đuối nước, những khu vực vng người qua lại trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp bồi dưng, tập huấn về bơi cho đội ngũ giáo viên thể dục; khai thác, sử dụng cóhiệu quả các công trình thể thao trên địa bàn, trong đó có các b bơi, có chính sách khuyến khích, tạo Điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được học bơi; đng thời khuyến khích, vận động cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trên địa bàn.

2. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

- Chủ động xâdựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; lồng ghép, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng, chống đuối nước trong chương trình giáo dục chính trị đầu năm học cho học sinh, sinh viên.

- Giao cho khoa hoặc bộ môn giáo dục thể chất kiểm tra, rà soát nhng học sinh, sinh viên chưa biết bơi và có giải pháp phù hợp để hướng dẫn các em tham gia các lớp học bơi.

- Hướng dẫn học sinh, sinh viên đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động thực tế, dã ngoại, tránh những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đui nước.

- Giao cho phòng (ban, bộ phận) phụ trách công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc, tiếp nhận, xử lý thông tin về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước.

3. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 15/6 hng năm.

- Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì, phi hợp với các Vụ: Giáo dục Mm non, Giáo dục Tiu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Đại học, Giáo dục dân tộc tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị của các địa phương và cơ sở đào tạo; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị tại hội nghị tổng kết năm học hằng năm.

Chỉ thị này được phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên tại các nhà trường và cơ sở giádục để quán triệt và thực hiện./.

                             Đính kèm chỉ thị số: 1572/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn