THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 1153147
QUANG CÁO
Phân công phận hành công việc năm học 2018 - 2019 27/09/2018 10:04:57 SA

           PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số:   /PCPH-MNDT                          Dương Thủy, ngày 15 tháng 9 năm 2018

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY NĂM HỌC 2018-2019

 Trường Mầm non Dương Thủy phân công các phần hành cho CB,GVNV trong nhà trường năm học 2018-2019 như sau:

1. Đ/c Trần Thị Hồng Thắm - Hiệu trưởng.

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, cụ thể hoá kế hoạch hàng tháng và chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên cùng thực hiện.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các hội đồng trong nhà trường.

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tài chính, kế hoạch, xây dựng CSVC, đội ngũ, thanh tra, thực hiện kế hoạch phân công điều động CB,GV,NV;  Chủ tịch HĐTĐ của trường.

- Quản lý trẻ và hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ.

- Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong địa bàn để huy động mọi nguồn lực xây dựng CSVC phục vụ cho CSGD trẻ. Báo cáo thực hiện kế hoạch XD trường chuẩn quốc gia mức độ I sau 5 năm:

- Thực hiện chế độ thông tin 2 chiều kịp thời, đầy đủ.

- Trưởng ban phòng chống bão lụt của trường.

- Trưởng ban kiểm định chất lượng trường MN.

- Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Đội trưởng đội PCCC nhà trường.

 2. Đ/c Trần Thị Thủy - P.Hiệu trưởng:

Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

 - Chỉ đạo các HĐ điểm trường Tây Thiện và Đông Thiện

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chính về chuyên môn toàn trường, phụ trách chất lượng chất lượng khối mẫu giáo Lớn - nhỡ. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của khối phụ trách.

- Cùng Đ/c Nhì lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

- Phụ trách các ngày hội, ngày lễ, đại hội, hội nghị trong trường,

-  Chủ tịch công đoàn, chỉ đạo hoạt động công đoàn nhà trường.

- Cùng Đ/c Nhì phụ trách các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh (chịu trách nhiệm về hồ sơ KH hội thi)

- Trưởng ban biên tập trang Website của trường, phụ trách công tác viết duyệt tin bài về các hoạt động chung của trường.

- Chỉ đạo phổ cập trẻ 5 tuổi; PCGDXMC, P.Trưởng ban chỉ đạo đánh giá kiểm định chất lượng trường MN. P.Trưởng ban phòng chống bão lụt. P. Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đội phó đội PCCC nhà trường.

- Chỉ đạo công tác bán trú, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phê duyệt khẩu phần điểm trường Trung tâm và Đông Thiện. - Phụ trách câu lạc bộ “Hò khoan Lệ Thủy” của trường.

- Chỉ đạo lao động XDMT xanh, sạch, đẹp điểm trường Tây Thiện và Đông Thiện.

 - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và phụ trách công việc của đ/c Hoàng Thị Nhì khi Đ/c Nhì đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thị Nhì - Phó hiệu trưởng:

Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

- Chỉ đạo các HĐ điểm trường Bình Minh.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng khối mẫu giáo giáo Bé- nhà trẻ. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của khối phụ trách.

  - Cùng Đ/c Trần Thị Thủy lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

- Cùng Đ/c Thủy phụ trách các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.

- Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua "XD trường học thân thiện, học sinh tích cực"; công tác ATGT, ATTTTH, phòng chống HIV, phòng chống cháy nỗ, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Chỉ đạo công tác bán trú, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phê duyệt khẩu phần điểm trường Bình Minh. P. Trưởng ban phòng chống bão lụt.

- Phụ trách CSVC theo dõi chỉ đạo công tác mua sắm CSVC, đồ dùng, tài liệu, thiết bị dạy học. Phó trưởng ban biên tập trang website của trường, phụ trách và duyệt tin bài về mảng chuyên môn của trường. P.Trưởng ban chỉ đạo đánh giá kiểm định chất lượng trường MN. Đội phó đội PCCC nhà trường.

- Chỉ đạo công tác BDTX cho GV, Phụ trách y tế học đường.

- Chỉ đạo lao động XDMT xanh, sạch, đẹp điểm trường Bình Minh.

- Phụ trách công việc của đ/c Trần Thị Thủy khi Đ/c Thủy đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

4. Đ/c Nguyễn Thị Khơi: Cụm trưởng điểm trường Bình Minh - BCHCĐ; Giáo viên chủ nhiệm chính nhóm trẻ 24-36T Bình Minh- Bán phiếu ăn thứ 2 hàng tuần điểm trường Bình Minh.

5. Đ/c Trần Thị Mận: Giáo viên nhóm trẻ 24-36t Bình Minh

6. Đ/c Bùi Thị Hải Yến: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp lớp MG bé Bình Minh.

7. Đ/c Trần Thị Hồng Ngọc: Giáo viên phụ trách lớp MG bé Bình Minh.

8. Đ/c Phạm Thị Xuân Thơ: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp lớp MG Nhỡ Bình Minh.

9. Đ/c Phạm Thị Nga: Giáo viên lớp MG Nhỡ Bình Minh.

10. Đ/c Võ Thị Hương: TT khối MG lớn- nhỡ cụm phó Điểm trường Bình Minh- Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Lớn Bình Minh.

11. Đ/c Nguyễn Thị Thơm : Giáo viên lớp MG Lớn Bình Minh.

12. Đ/c Võ Thị Nga:  Cụm Trưởng - TT tổ MG bé- NT, giáo viên chủ nhiệm chính ở lớp MG Bé Tây Thiện:

13. Đ/c Phạm Thị Tuyền: Giáo viên lớp MG bé Tây Thiện.

14. Đ/c Nguyễn Thị Thảo: Trưởng BTTND- Tổ phó khối bé, nhà trẻ; Giáo viên chủ nhiệm chính nhóm trẻ 24-36t Tây Thiện.

15. Đ/c Trần Thị Dương: Giáo viên nhóm trẻ 24-36t Tây Thiện.

16. Đ/c Châu Thị Hương: Giáo viên nhóm trẻ 24-36t Tây Thiện.

17. Đ/c Ngô Thị Đào Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG nhỡ 3 Tây Thiện.

18. Đ/c Võ Thị Hiệp: Giáo viên lớp MG nhỡ Tây Thiện (đến 1/10 sẽ thay thế GV hợp đồng).

19. Đ/c Phạm Thị Tám:  P.BTCĐ - Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG lớn Tây Thiện.

20. Đ/c  Võ Thị Hồng Cẩm: Giáo viên lớp MG lớn Tây Thiện.

21. Đ/c Lê Thị Tấm: Giáo viên chủ nhiệm MG bé Đông Thiện.

22. Đ/c Lê Thị Mai: Cụm trưởng- Tổ phó khối nhỡ, lớn- GV chủ nhiệm lớp MG nhỡ Đông Thiện - bán phiếu ăn thứ 2 hàng tuần điểm trường Đông Thiện.  

23. Đ/c Nguyễn Thị Huyền:  Giáo viên MG nhỡ Đông Thiện.

24. Đ/c Trương Thị Thùy Dương - Nhân viên dinh dưỡng- Bếp trưởng điểm trường Đông Thiện, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú Đông Thiện.

25. Đ/c Võ Thị Thúy Trang - Nhân viên dinh dưỡng bếp Tây Thiện- Bếp trưởng điểm trường Tây Thiện, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú Tây Thiện.

26. Đ/c Hồ Thị Hà Giang - Nhân viên dinh dưỡng bếp Tây Thiện.

27. Đ/c Nguyễn Thị Hảo - Nhân viên dinh dưỡng bếp Bình Minh- Bếp trưởng điểm trường Bình Minh, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú Bình Minh.

28. Đ/c Nguyễn Thị Bình - Nhân viên dinh dưỡng bếp Bình Minh.

29. Đ/c Nguyễn Trọng Quý - NV kế toán - Tổ trưởng tổ hành chính.

- Phụ trách kế toán của nhà trường.

- Quản lý tài sản nhà trường, tham mưu cho hiệu trưởng về xây dựng CSVC.

- Quản lý phiếu ăn toàn trường, KT nhập thực phẩm bếp bán trú Tây Thiện.

- Cùng với Đ/c Thắm phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Phụ trách tổ điều kiện các ngày lễ, hội của trường.

- Phụ trách trang Website của trường.

30. Đ/c Đinh Thị Thắm - NV Văn phòng- TP tổ hành chính.

 - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ. Quản lý tài sản ở các phòng chức năng.

- Phụ trách cập nhật hồ sơ điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi.

 - Bán phiếu ăn vào sáng thứ 2 hàng tuần điểm trường trung tâm  - Thư ký văn phòng, thư ký hội đồng trường.

31. Đ/c Võ Thị Ngọc Lan- NV Y tế.

- Phụ trách y tế trường học.

- Theo dõi tổ chức vệ sinh và chăm sóc sức khỏe ở các lớp toàn trường.

- Giám sát thực hiện vệ sinh ATTP ở bếp ăn Tây Thiện.

- Giúp việc với đ/c Thắm về công tác văn phòng.

- Cùng với Đ/c Thắm phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Phụ trách công tác tạp vụ của trường, cùng với đ/c Quý phụ trách tổ điều kiện các ngày lễ, hội của trường.

Lưu ý: - Tất cả CBGVNV đều là thành viên trang Website của trường.

            - Thành viên ban phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nỗ.

            - Trực trường nhân các ngày lễ - tết, lụt - bão

            - Tham gia có hiệu quả các hoạt động PT của đơn vị, địa phương và PGD.

            - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

          Yêu cầu CBGVNV căn cứ để thực hiện nghiêm túc phần hành công việc của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo với BGH để hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:                                            HIỆU TRƯỞNG

- Bộ phận TCCB Phòng (b/c);

- CBGVNV trong trường (t/h);                                                            

             - Lưu: VP.                                                                                   Trần Thị Hồng Thắm                                                                  

                                                                                                                

 

Quản trị mạng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn