THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 32
Số lượt truy cập: 1153147
QUANG CÁO
BẢNG PHÂN CÔNG PHẬN HÀNH NĂM HỌC 2020 - 2021 25/03/2021 12:54:19 CHPHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số:    /PCPH-MNDT                          Dương Thủy, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY NĂM HỌC 2020-20221

 

Trường Mầm non Dương Thủy phân công các phần hành cho CB,GVNV trong nhà trường năm học 2020-2021 như sau:

 

1. Đ/c Trần Thị Hồng Thắm - Hiệu trưởng.

          Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, cụ thể hoá kế hoạch hàng tháng và chỉ đạo toàn thể cán bộ, giáo viên cùng thực hiện.

          - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các hội đồng trong nhà trường.

          - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

          - Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tài chính, kế hoạch, xây dựng CSVC, đội ngũ, thanh tra, thực hiện kế hoạch phân công điều động CB,GV,NV;  Chủ tịch HĐTĐ của trường.

          - Quản lý trẻ và hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ.

          - Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong địa bàn để huy động mọi nguồn lực xây dựng CSVC phục vụ cho CSGD trẻ. Báo cáo thực hiện kế hoạch XD trường chuẩn quốc gia mức độ I sau 5 năm

          - Thực hiện chế độ thông tin 2 chiều kịp thời, đầy đủ.

- Trưởng ban phòng chống bão lụt của trường.

- Trưởng ban kiểm định chất lượng trường MN

- Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Đội trưởng đội PCCC nhà trường.........

 2. Đ/c Võ Thị Hiệp - P.Hiệu trưởng:

          Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

          - Chỉ đạo các HĐ điểm trường Tây Thiện.

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chính về chuyên môn toàn trường, phụ trách chất lượng khối mẫu giáo Lớn - nhỡ. - Chỉ đạo công tác bán trú, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm điểm trường Tây Thiện

          - Lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ. Chịu trách nhiệm XD kế hoạch phát triển giáo dục MN.

- Phụ trách các ngày hội, ngày lễ, đại hội, hội nghị trong trường,

- Chịu trách nhiệm XD kế hoạch và chỉ đạo các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên và trẻ tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện các chuyên đề trọng tâm “XDMTGD lấy trẻ làm TT” chuyên đề “PTvận động”. Phụ trách câu lạc bộ “Hò khoan Lệ Thủy” của trường

- Chỉ đạo phổ cập trẻ 5 tuổi; PCGDXMC. Phụ trách đánh giá kiểm định chất lượng trường MM. Phụ trách vì sự tiến bội phụ nữ. (P.Trưởng ban chỉ đạo đánh giá kiểm định chất lượng trường MN, P.T ban phòng chống bão lụt. P. Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. P.T ban đội PCCC nhà trường. Phó trưởng ban biên tập trang website của trường...........)

     - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và phụ trách công việc của đ/c Nguyễn Thị Nhì khi Đ/c Nhì đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thị Nhì - Phó hiệu trưởng:

         Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

          - Chỉ đạo các HĐ điểm trường Bình Minh.

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng khối mẫu giáo giáo Bé- nhà trẻ. Chỉ đạo công tác bán trú, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm điểm trường Bình Minh.

           - Phối hợp với Đ/c Võ Thị Hiệp lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

- Phối hợp với Đ/c Hiệp để XD kế hoạch các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên và trẻ tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.

- Phụ trách CSVC theo dõi chỉ đạo công tác mua sắm CSVC, đồ dùng, tài liệu, thiết bị dạy học.

- Chỉ đạo công tác BDTX cho GV, Phụ trách y tế học đường.

- Phụ trách CNTT trường học, phụ trách công tác viết duyệt tin bài về các hoạt động chung của trường. .

- Phụ trách chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua "XD trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Chỉ đạo công tác ATGT, ATTTTH, phòng chống HIV, phòng chống cháy nỗ, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường, phòng chống bảo lụt, XD kế hoạch GDPL. (P.Trưởng ban chỉ đạo đánh giá kiểm định chất lượng trường MN, P.T ban phòng chống bão lụt. P. Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. P.T ban đội PCCC nhà trường. Phó trưởng ban biên tập trang website của trường...........)

- Phụ trách công việc của đ/c Võ Thị Hiệp khi Đ/c Hiệp đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

          4. Đ/c Nguyễn Thị Khơi: Tổ phó CM nhà trẻ - Cụm trưởng điểm trường Bình Minh - BCHCĐ; Giáo viên chủ nhiệm chính nhóm trẻ 24-36T Bình Minh- Bán phiếu ăn thứ 2 hàng tuần điểm trường Bình Minh.

5. Đ/c Trần Thị Mận: Giáo viên nhóm trẻ 24-36t Bình Minh

6. Đ/c : Phạm Thị Tuyền: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp lớp MG bé Bình Minh.

7. Võ Thị Hương : Giáo viên phụ trách lớp MG bé Bình Minh.

8. Đ/c: Bùi Thị Hải Yến : Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Nhỡ Bình Minh.

 9. Đ/c Đinh Thị Thắm: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Nhỡ Bình Minh.

10. Đ/c Phạm Thị Xuân Thơ : TT khối MG lớn- nhỡ cụm phó Điểm trường Bình Minh- Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Lớn Bình Minh.

11. Đ/c Trần Thị Hồng Ngọc: Giáo viên lớp MG Lớn Bình Minh.

12. Đ/c Võ Thị Hồng Cẩm: TPCM- Giáo viên chủ nhiệm MG bé 2 Tây thiện

13. Đ/c Thái Thị Huế:  Giáo viên chủ nhiệm MG bé 2 Tây thiện

14. Đ/c Võ Thị Nga:  Cụm Trưởng - TT tổ MG bé, giáo viên chủ nhiệm chính ở lớp MG Bé 1 Tây Thiện - Bán phiếu ăn cụm Tây Thiện.

15. Đ/c Mai Thị Khánh Ly: Giáo viên lớp MG bé 1 Tây Thiện

16. Đ/c Ngô Thị Đào: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG nhỡ 1 Tây Thiện.

17. Đ/c Phạm Thị Nga : Giáo viên lớp MG nhỡ 1Tây Thiện

18. Đ/c Lê Thị Mai: Tổ phó khối nhỡ, lớn- GV chủ nhiệm lớp MG nhỡ 2 phụ trách lao động điểm trường tây Thiện

19. Đ/c Lê Thị Tấm: P.BTCĐ  Giáo viên MG nhỡ 2 Tây thiện

20. Đ/c Phạm Thị Tám:  - Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG lớn Tây Thiện

21. Đ/c  Nguyễn Thị Hằng:  Giáo viên lớp MG lớn Tây Thiện

22. Đ/c Nguyễn Thị Thảo: Trưởng BTTND- Tổ trưởng CM khối Nhà trẻ; Giáo viên chủ nhiệm chính nhóm trẻ 24-36t Tây Thiện.

23. Đ/c Trần Thị Dương: Giáo viên nhóm trẻ 24-36t Tây Thiện

24. Đ/c Phạm Thị Như Quỳnh: Giáo viên nhóm trẻ 24-36t Tây Thiện

25. Đ/c Trương Thị Thùy Dương - Nhân viên dinh dưỡng- Bếp trưởng điểm trường Bình Minh chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú Bình Minh

26. Đ/c Hoàng Thị Hiền - Nhân viên dinh dưỡng bếp Bình Minh

27. Đ/c Nguyễn Thị Hảo - Nhân viên dinh dưỡng bếp Tây Thiện- Bếp trưởng điểm trường Tây Thiện, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú Tây Thiện

28. Đ/c Nguyễn Thị Bình - Nhân viên dinh dưỡng bếp Tây Thiện

29. Đ/c Võ Thị Thúy Trang - Nhân viên dinh dưỡng bếp Tây Thiện

30. Đ/c Nguyễn Trọng Quý - NV kế toán - Tổ trưởng tổ hành chính

- Phụ trách kế toán của nhà trường

- Quản lý tài sản nhà trường, tham mưu cho hiệu trưởng về xây dựng CSVC.

- Quản lý phiếu ăn toàn trường, KT nhập thực phẩm bếp bán trú Tây Thiện

- Cùng với Đ/c Thắm phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Phụ trách tổ điều kiện các ngày lễ, hội của trường

- Phụ trách trang Website của trường.

          31. Đ/c Võ Thị Ngọc Lan- NV Y tế.

- Phụ trách y tế trường học

- Theo dõi tổ chức vệ sinh và chăm sóc sức khỏe ở các lớp toàn trường.

- Giám sát thực hiện vệ sinh ATTP ở bếp ăn Tây Thiện

- Giúp việc với đ/c Thắm về công tác văn phòng.

          - Cùng với Đ/c Thắm phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Phụ trách công tác tạp vụ của trường, cùng với đ/c Quý phụ trách tổ điều kiện các ngày lễ, hội của trường.

 - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ. Quản lý tài sản ở các phòng chức năng.

          - Phụ trách cập nhật hồ sơ điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi.

          - Bán phiếu ăn vào sáng thứ 2 hàng tuần điểm trường trung tâm  - Thư ký văn phòng, thư ký hội đồng trường.

Lưu ý: - Tất cả CBGVNV đều là thành viên trang Website của trường.

            - Thành viên ban phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nỗ.

            - Trực trường nhân các ngày lễ - tết, lụt - bão

            - Tham gia có hiệu quả các hoạt động PT của đơn vị, địa phương và PGD.

            - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

          Yêu cầu CBGVNV căn cứ để thực hiện nghiêm túc phần hành công việc của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo với BGH để hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Bộ phận TCCB Phòng (b/c);

- CBGVNV trong trường (t/h);                                                             

             - Lưu: VP.                                                                                 

                                                                    Trần Thị Hồng Thắm   
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn