THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 947680
QUANG CÁO
Thời biểu khối MGL 04/01/2018 10:14:38 SA

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MG LỚN

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8

Chủ đề: Trường mầm non (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/8-1/9/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Văn học

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

GD âm nhạc

2

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9

Chủ đề: Trường MN (1 tuần) + Bản thân (3 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 4-29/9/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

3

PT thể chất

HTBT Toán

Tạo hình

Làm quen chữ cái

GD âm nhạc

4

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

5

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

Văn học

6

Văn học

HTBT Toán

Làm quen chữ cái

Tạo hình

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10

Chủ đề: Gia đình (4 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 2/10-3/11/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

7

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Làm quen chữ cái

GD âm nhạc

8

PT thể chất

Khám phá KH/XH

HTBT Toán

Văn học

GD âm nhạc

9

Văn học

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

Tạo hình

10

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

Tạo hình

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11

Chủ đề: Nghề nghiệp (4 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 6/11-1/12/2017 (Bắt đầu thực hiện thời khóa biểu mới)

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

11

Văn học

Khám phá KH/XH

HTBT Toán

Tạo hình

GD âm nhạc

12

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

GD âm nhạc

13

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

14

PT thể chất

Làm quen chữ cái

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12

Chủ đề: Nghề nghiệp (1 tuần) + Động vật (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 4-29/12/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

15

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Làm quen chữ cái

GD âm nhạc

16

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Làm quen chữ cái

GD âm nhạc

17

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

Văn học

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1

Chủ đề: Động vật (2 tuần) + Thực vật, Tết và mùa xuân (3 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/1-2/2/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

18

PT thể chất

HTBT Toán

Tạo hình

Làm quen chữ cái

GD âm nhạc

19

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

GD âm nhạc

20

Văn học

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

Tạo hình

GD âm nhạc

21

PT thể chất

HTBT Toán

Tạo hình

Làm quen chữ cái

Văn học

22

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2

Chủ đề: Thực vật, Tết và mùa xuân (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/2-2/3/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

23

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

Tạo hình

GD âm nhạc

24

Văn học

Làm quen chữ cái

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3

Chủ đề: 8/3 (1 Tuần) + Thực vật (1 tuần) + Giao thông (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 5-30/3/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

25

PT thể chất

HTBT Toán

Làm quen chữ cái

Tạo hình

Văn học

26

PT ngôn ngữ

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

27

Văn học

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

GD âm nhạc

28

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

Tạo hình

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4

Chủ đề: Giao thông (1 tuần) + Nước và HTTN (3 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 2-27/4/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

29

PT thể chất

Làm quen chữ cái

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

30

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

Tạo hình

31

Văn học

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

Tạo hình

GD âm nhạc

32

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5

Chủ đề: Quê hương - Đất nước - Bác Hồ (3 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/4-18/5/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

33

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

34

Văn học

Khám phá KH/XH

Làm quen chữ cái

HTBT Toán

GD âm nhạc

35

PT thể chất

Làm quen chữ cái

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

 

Trần Thị Thủy
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn