THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 944262
QUANG CÁO
Thời khóa biểu khối MGN 04/01/2018 10:17:01 SA

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8

Chủ đề: Trường Mầm non (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/8-1/9/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Phát triển thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

2

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9

Chủ đề: Trường mầm non (1 tuần) + Bản thân (3 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 4-29/9/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

3

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

4

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

5

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

6

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10

Chủ đề: Gia đình (4 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 2/10-3-11/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

7

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

8

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

9

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

10

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11

Chủ đề: Gia đình (1 tuần) + Nghề nghiệp (3 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 6/11-1/12/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

11

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

12

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

13

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

14

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12

Chủ đề: Nghề nghiệp (2 tuần) + Động vật (1 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 4-29/12/2017

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

15

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

16

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

17

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1

Chủ đề: Động vật (3 tuần)  + Thực vật + Mùa xuân (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/1-2/2/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

18

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

19

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

20

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

21

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

22

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2

Chủ đề: Tết (1 tuần)  + Thực vật (1 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/2-2/3/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

23

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

24

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3

Chủ đề: 8/3 (1 tuần) + Thực vật ( 2 tuần) + PTGT (1 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 5-30/3/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

25

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

26

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

27

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

28

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4

Chủ đề: PTGT (2 tuần) + Nước và HTTN (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 2-27/4/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

29

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

30

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

31

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

32

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5

Chủ đề: Mùa hè (1 tuần) + Quê hương đất nước, BH (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/4-18/5/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

33

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

34

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

35

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

Trần Thị Thủy
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn