THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 1153147
QUANG CÁO
Quyết định thành lập ban phòng chóng virus corona 06/02/2020 4:07:25 CH

PHÒNG GD &ĐT LỆ THỦY       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY                    Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

         Số:  19/ QĐ- HT                 Dương Thủy, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

      Căn cứ Công văn 269/ BGDĐT  ngày 03/02/2020 của bộ GD&ĐT cho HS, SV nghỉ học phòng chống dịch Corona;

      Căn cứ Công văn 187/ SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở GDĐT Quảng Bình cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do viruts Corona gây ra;

      Căn cứ Công văn 143/UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện cho học sinh nghỉ học;

      Theo tình hình thực tế của trường MN Dương Thủy;

 

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra gồm các thành viên ( Có danh sách kèm theo)

       Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ đạo.

    Chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

    Nắm bắt thường xuyên các chỉ đạo của cấp trên về tình hình dịch bệnh.

    Có trách nhiệm giám sát, nắm tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                     Hiệu trưởng

Gửi PGD&ĐT;

Lưu Vp;

                                                                               Trần Thị Hồng Thắm 

 

 

DANH SÁCH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 19/QĐ-HT

 

1.Bà Trần Thị Hồng Thắm. Hiệu trưởng.Trưởng ban.

2. Bà: Trần Thị Thủy. Phó Hiệu trưởng. Phó ban.

3. Bà: Nguyễn Thị Nhì. Phó Hiệu trưởng. Phó ban.

4. Bà Phạm Thị Tám.GVCN lớp MGLTT. Ban viên.

5. Bà Ngô Thị Đào. GVCN lớp MGN1TT. Ban viên.

6. Bà Lê Thị Mai. GVCN lớp MGN2TT. Ban viên.

7. Bà NguyễnThị Thảo. GVCN lớp NTTT. Ban viên.

8. Bà Võ Thị Hồng Cẩm. GVCN lớp MGB2TT. Ban viên.

9. Bà Võ Thị Nga. GVCN lớp MGB1TT. Ban viên.

10. Bà Nguyễn Thị Khơi. GVCN lớp NTBM. Ban viên.

11. Bà Bùi Thị Hải Yến. GVCN lớp MGNBM. Ban viên.

12. Bà Võ Thị Hương. GVCN lớp MGLBM. Ban viên.

13. Bà Phạm Thị Xuân Thơ. GVCN lớp MGBBM. Ban viên.

14. Ông Trần Nho Liêm. Hội trưởng HPH.Ban viên.

15. Bà Nguyễn Thị Hương.Uỷ viên BCH HPH. Ban viên.

16. Bà Bùi Thị Thủy. Uỷ viên BCH HPH.Ban viên.

17. Bà Võ Thị Ngọc Lan. YTHĐ.Ban viên.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn