THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 1042462
QUANG CÁO
Công khai các hạng mục XHHGD năm 2019 - 2020 06/07/2020 9:56:37 CH

      PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY               ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

                                               

                                                        Dương Thủy, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

TỪ NGUỒN VẬN ĐỘNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

GÓP PHẦN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2019-2020

 

Đơn vị: Trường Mầm non Dương Thủy

Căn cứ công văn số 1325/UBND-TCKH-GDĐT ngày 18/6/2018 về việc  hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản thu, chi ngoài quy định năm học 2018 – 2019.

Căn cứ công văn số 627/GD&ĐT ngày 11 tháng 07 năm 2019 về việc thực hiện các khoản thu nộp năm học 2019 – 2020.

Căn cứ Quyết định số:95/QĐ-HT ngày 22 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Dương Thủy;

Căn cứ vào tờ trìn số : 99/TTr-HT ngày 28 tháng 08 năm 2019 của trường Mầm non Dương Thủy;

Căn cứ vào biên bản họp Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh ngày 23 tháng 08 năm 2019 của trường Mầm non Dương Thủy:

                                                     ĐVT: đồng

STT

Tên sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Chi đổ đất san lấp vườn rau, sân bóng đá mi ni, nâng sân vườn cổ tích cho các cháu cụm Bình Minh

Đợt

1

10.000.000

10.000.000

2

Mua có nhân tạo để lót sân bóng đá mi ni cụm Bình Minh

M2

80

195.000

15.600.000

3

Sữa chữa mái nhà xe cụm Bình Minh

M2

50

300.000

15.000.000

4

Thu hộ chi cho bể bơi Trường Tiểu Học Dương Thủy

Đợt

1

5.000.000

5.000.000

Tổng cộng

 

 

 

45.600.000

 

Trường Mầm non Dương Thủy xin công khai các hạng mục cần đầu tư góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo điều kiện cho các cháu vui chơi, học tập có chất lượng tốt từ nguồn kinh phí XHHGD năm học 2019-2020 như sau:

1. Dự kiến những việc cần làm góp phần hoàn thiện các hạng mục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là : 45.600.000đ cụ thể:                                                                                    

Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./.

2. Huy động cá nhân, tổ chức trong năm học 2019- 2020: 45.520.000đ

Vậy trường Mầm non Dương Thủy xin công khai trước hội đồng sư phạm nhà trường, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh và toàn thể các bậc phụ huynh trong nhà trường được biết để cùng phối hợp thực hiện các hạng mục đã nêu trên.

HIỆU TRƯỞNG  ĐD CẤP ỦY  CÔNG ĐOÀN   TB TTND ĐD HỘI CMHS

             ( Đã ký)         ( Đã ký)          ( Đã ký)      ( Đã ký)       ( Đã ký)

Bộ phận kế toán
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn