THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 1153147
QUANG CÁO
Thời khóa biểu Mẫu Giáo Nhỡ 06/07/2020 10:54:13 SA

THỜI KHÓA BiỂU KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8 (1 tuần)

Chủ đề: Trường Mầm non (1 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27-31/8/2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Phát triển thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 (4 tuần)

Chủ đề: Trường mầm non (2 tuần) + Bản thân (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 2-27/9/2019

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

2

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

3

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

4

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

 Tạo hình

5

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 (5tuần)

Chủ đề: Bản thân (2 tuần) +Gia đình (3 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/9-1/11/2019

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

6

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

7

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

8

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

9

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

10

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

 HTBT Toán

GD âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11(4 tuần)

Chủ đề: Gia đình (1 tuần) + Nghề nghiệp (3 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 4-29/11/2019

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

11

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

12

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

13

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

14

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 (4 tuần)

Chủ đề: Nghề nghiệp (2 tuần) + Động vật (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 2-27/12/2019

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

15

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

16

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

17

 PT Thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

18

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1 (3 tuần)

Chủ đề: Động vật (2 tuần)  + Tết nguyên đán (1 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019-31/1/2020

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

 

 

19

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

20

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

21

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2 ( 3 tuần)

Chủ đề: Mùa xuân (1 tuần)  + Thực vật (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 3-28/2/2020

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

 

 

22

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

Tạo hình

GD âm nhạc

23

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

 Tạo hình

24

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

 HTBT Toán

GD âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 (4 tuần)

Chủ đề: 8/3 (1 tuần) + Thực vật ( 2 tuần) + PTGT (1 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 2-27/3/2020

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

25

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

26

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

Văn học

27

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

28

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

TH

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4 (4 tuần)

Chủ đề: PTGT (2 tuần) + Nước và HTTN (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/3 – 24/4/2020

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

29

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

30

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

31

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

32

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5 (3 tuần)

Chủ đề: Mùa hè (1 tuần) + Quê hương đất nước, BH (2 tuần)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/4 - 15/5/2020

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

33

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Văn học

HTBT Toán

GD âm nhạc

34

PT thể chất

Khám phá KH/XH

Tạo hình

Văn học

GD âm nhạc

35

Văn học

Khám phá KH/XH

Tạo hình

HTBT Toán

GD âm nhạc

Bộ phận chuyên môn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn