THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 1153147
QUANG CÁO
Công khai các khoản thu nôp năm học 2020 - 2021 25/03/2021 1:33:59 CH

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

Địa chỉ: Dương Thủy – LT - QB
ĐT:........................

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THU NỘP

Năm học 2020 -  2021

Họ và tên học sinh:…………………………………………………… 

Lớp:  Nhà Trẻ                 - Điểm trường:……………………………….

Số

TT

Nội dung các khoản nộp

Đơn vị tính

Số tháng

Số tiền

Thành tiền

1

Học phí

Tháng

9

48.000

432.000

2

 Dụng cụ học tập

Đợt

01

250.000

 250.000

3

 Xã hội hóa giáo dục

Đợt

01

200.000

 200.000

4

 Dịch vụ vệ sinh

Tháng

9

10.000

 90.000

5

 Bồi dưỡng trực trưa

Tháng

9

20.000

 180.000

6

 Mua bổ sung đồ dùng bán trú

Tháng

9

5.000

 45.000

7

 Quỹ đại diện BCMHS

Theo QĐ

01

 163.000

 164.000

8

 Bảo hiểm thân thể

Năm

01

150.000

 150.000

9

 Đồng phục

Năm

01

90.000 

 85.000

10

 Nước uống

Tháng

9

11.000

99.000

11

 Tiền bảo vệ

Năm

01

72.000

72.000

Cộng

 

 

 

 1.771.000

Cộng thành tiền (viết bằng chữ):   Một triệu bảy trăm bảy mươi mốt nghìn đồng./.

-         Đã nộp đợt 1:              Số tiền:…………………đồng./.

-         Còn lại nộp đợt 2:      Số tiền:…………………đồng./.

(Bằng chữ:……...…………………………………………………)

Người nộp tiền

Ngày ....... tháng ....... năm 20.......

                                       Người thu tiền

 

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

Địa chỉ: Dương Thủy – LT - QB
ĐT:........................

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THU NỘP

Năm học 2020 -  2021

Họ và tên học sinh:………………………..……

Lớp:   Mẫu giáo Nhỡ         Điểm trường:… Mẫu giáo Bé        Điểm trường:..…….

Số

TT

Nội dung các khoản nộp

Đơn vị tính

Số tháng

Số tiền

Thành tiền

1

Học phí

Tháng

9

48.000

432.000

2

 Dụng cụ học tập

Đợt

01

300.000

 300.000

3

 Xã hội hóa giáo dục

Đợt

01

200.000

 200.000

4

 Dịch vụ vệ sinh

Tháng

9

10.000

 90.000

5

 Bồi dưỡng trực trưa

Tháng

9

20.000

 180.000

6

 Mua bổ sung đồ dùng bán trú

Tháng

9

5.000

 45.000

7

 Quỹ đại diện BCMHS

Theo QĐ

01

 163.000

 164.000

8

 Bảo hiểm thân thể

Năm

01

150.000

 150.000

9

 Đồng phục

Năm

01

90.000 

 85.000

10

 Nước uống

Tháng

9

11.000

99.000

11

 Tiền bảo vệ

Năm

01

72.000

72.000

Cộng

 

 

 

 1.821.000

Cộng thành tiền (viết bằng chữ):   Một triệu tám trăm hai  mươi mốt nghìn đồng./.

-         Đã nộp đợt 1:              Số tiền:…………………đồng./.

-         Còn lại nộp đợt 2:      Số tiền:…………………đồng./.

(Bằng chữ:……...……………………………………………)

Người nộp tiền

Ngày ....... tháng ....... năm 20.......

                                       Người thu tiền

 

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

Địa chỉ: Dương Thủy – LT - QB
ĐT:........................

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THU NỘP

Năm học 2020 -  2021

Họ và tên học sinh:………………………………………………….

Lớp:  Mẫu giáo Lớn           - Điểm trường:……………………………….

Số

TT

Nội dung các khoản nộp

Đơn vị tính

Số tháng

Số tiền

Thành tiền

1

Học phí

Tháng

9

48.000

432.000

2

 Dụng cụ học tập

Đợt

01

350.000

 300.000

3

 Xã hội hóa giáo dục

Đợt

01

200.000

 200.000

4

 Dịch vụ vệ sinh

Tháng

9

10.000

 90.000

5

 Bồi dưỡng trực trưa

Tháng

9

20.000

 180.000

6

 Mua bổ sung đồ dùng bán trú

Tháng

9

5.000

 45.000

7

 Quỹ đại diện BCMHS

Theo QĐ

01

 163.000

 164.000

8

 Bảo hiểm thân thể

Năm

01

150.000

 150.000

9

 Đồng phục

Năm

01

90.000 

 85.000

10

 Nước uống

Tháng

9

11.000

99.000

11

 Tiền bảo vệ

Năm

01

72.000

72.000

Cộng

 

 

 

 1.871.000

Cộng thành tiền (viết bằng chữ):   Một triệu tám trăm bảy mươi mốt nghìn đồng./.

-         Đã nộp đợt 1:             Số tiền:…………………đồng./.

-         Còn lại nộp đợt 2:      Số tiền:…………………đồng./.

(Bằng chữ:……...…………………………………………………………………………)

Người nộp tiền

Ngày ....... tháng ....... năm 20.......

                                       Người thu tiền

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn