THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 1153147
QUANG CÁO
Thời khóa biểu Mẫu giáo Bé 06/07/2020 2:31:29 CH

  PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY   

                                         

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 1

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

 

  

PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

                                             

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 2

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 3

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

VĂN HỌC

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 4

PTTC

MTXQ

VĂN HỌC

TẠO HÌNH

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 5

PTTC

MTXQ

TOÁN

VĂN HỌC

 

ÂM NHẠC

 

 PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY 

                                            

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 6

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

VĂN HỌC

 

TUẦN 7

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

VĂN HỌC

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 8

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

VĂN HỌC

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 9

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 10

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

VĂN HỌC

 

 PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

                                            

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 11

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

VĂN HỌC

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 12

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

VĂN HỌC

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 13

VĂN HỌC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 14

VĂN HỌC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

 

PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

                                             

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 15

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 16

PTTC

MTXQ

VĂN HỌC

TOÁN

      

        ÂM NHẠC

 

TUẦN 17

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

VĂN HỌC

 

 

TUẦN 18

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

VĂN HỌC

 

 PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY 

                                            

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 01/2019 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2018-2019

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 19

PTTC

MTXQ

VĂN HỌC

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 20

PTTC

MTXQ

VĂN HỌC

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 21

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

 PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

                                            

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 22

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

VĂN HỌC

 

TUẦN 23

PTTC

MTXQ

VĂN HỌC

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

 

TUẦN 24

 

 

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

VĂN HỌC

ÂM NHẠC

 

TUẦN 25

 

 

VĂN HỌC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

ÂM NHẠC

PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

                                              

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 26

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

VĂN HỌC

 

TUẦN 27

PTTC

MTXQ

VĂN HỌC

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 28

VĂN HỌC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

 PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

                                            

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 29

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 30

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

VĂN HỌC

 

TUẦN 31

VĂN HỌC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 32

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

VĂN HỌC

 

ÂM NHẠC

 

  PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                               

TRƯỜNG MN DƯƠNG THỦY

                                             

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC 2019-2020

 

TUẦN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

TUẦN 33

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

VĂN HỌC

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 34

PTTC

MTXQ

TẠO HÌNH

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

TUẦN 35

PTTC

MTXQ

VĂN HỌC

TOÁN

 

ÂM NHẠC

 

 

Bộ phận chuyên môn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranthihongtham
Tranthihongtham
Nguyenthinhi
Nguyenthinhi
Administrator
Administrator
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959627 * Email: mnduongthuy@lethuy.edu.vn